مجتمع مسکونی نفیس ۵

مجتمع مسکونی نفیس ۵

تاریخ
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
منطقه
مشهد - خیابان امام رضا (ع)
تعداد واحدها
۱۲ واحد

مشهد، خیابان امام رضا (ع)

 

بازدید مجازی مجتمع مسکونی نفیس ۵

بازدید حضوری

برای تعیین وقت بازدید حضوری از پروژه برج مسکونی نفیس ۵ و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره خرید ملک با ما تماس بگیرید.