مجتمع مسکونی نفیس ۴

تاریخ
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
منطقه
مشهد - بلوار پیروزی
تعداد واحد
۴

پروژه VIP مخصوص مالک

پروژه مسکونی نفیس ۴

پروژه مشابه

برای مشاوره و یا ارائه پیشنهاد در خصوص پروژه‌های مشابه با این پروژه با ما تماس بگیرید.
کلیک کنید!