همکاری با ما جذب پیمانکار

فرم جذب پیمانکار

  • گچ کار، رابیتس بند، ...
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    فقط فایل با فرمت pdf و حداکثر 6MB